IIFA Style Icon of The Year Award,GK Questions Answer, General Knowledge-atmword.com

‌‌IIFA Style Icon of The Year Award
स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड

क्र. साल विजेता का नाम
1 2003 फरदीन खान
2 2004 सैफ अली खान
3 2005 ‌‌ऋतिक रोशन
4 2007 ‌‌ऋतिक रोशन
5 2008 अभिषेक बच्चन
6 2009 ‌‌ऋतिक रोशन
7 2017 आलिया भट्ट
8 2018 कृति सैनॉन